onsdag den 14. februar 2018

Net to Rights i Bangladesh: et landsbymøde om vold mod kvinder

Landsbymøde i Khadas om vold mod kvinder hjemmet

Af Lis Rasmussen Kazal

Der er allerede sat baldakin op på en åben plads i landsbyen, da vi ankommer. Frivillige er i gang med at lægge stof ud på jorden til siddepladser. Folk fra landsbyen begynder at indfinde sig. Vold mod kvinder i hjemmet er på dagsordenen. Hvad er grunden til volden, hvad betyder volden for kvindernes situation og hvad kan der gøres for at forhindre, at volden fortsætter. Der er livlig debat, både mænd og kvinder deltager. Nogle kvinder fortæller om de overgreb, de har været udsat for. I slutningen af mødet kommer formanden for lokalregeringen og kommer med sit bidrag. Han taler om regeringens indsats gennem lovgivning og oprettelse af fora, hvor kvinder, der udsættes for overgreb kan henvende sig. Han understreger også at regeringen ikke kan ændre noget alene, NGO’er og frivillige må samarbejde for at ændre holdningen om, at vold i hjemmet bare er et internt familieanliggende.

Jeg sidder og glæder mig, jeg må næsten knibe mig i armen. For mange år siden oplevede jeg under et besøg i en landsby, at man tydeligt kunne høre, at en kvinde blev slået af sin mand. Folk hørte det, var måske ikke glade for det, men trak på skulderen og sagde til mig, at det var et familieanliggende. Kvinder, der blev udsat for vold ville derfor ikke tale med andre om det, de skammede sig over det. I dag henvender kvinderne sig til frivillige, der arbejder med fortalervirksomhed og til de fora, som regeringen har nedsat. Men jeg synes, at det er stærkt, at der kan føres en så åben debat om volden i hjemmet og noget er der tydeligt sket med den generelle holdning, tidligere ville der være blevet protesteret over en debat som denne. 
Debatten er også et udtryk for et skift i forholdet mellem landets myndigheder og NGO’er i landet. Hvor NGO’erne i mange år måtte kæmpe med de lokale myndigheder, samarbejder de nu på mange områder. Lokalregeringen har taget initiativ til dagens møde og står for udgifterne, men de har bedt den private organisation Pollo Unuyan Prokolpo (PUP) om at organisere mødet. En frivillig gruppe(Grass Root Changer Group), som PUP har organiseret, etableret og oplært ,arbejder i landsbyerne i området med fortalervirksomhed om vold i hjemmet, hjælper kvinder, der har været udsat for vold. Frivilliggruppen har stået for alt praktiske omkring mødet og leder mødet.

PUP er en af de fem partnerorganisationer under netværket ”Net to Rights”, som arbejder med fortalervirksomhed mod vold mod kvinder i hjemmet og som i øjeblikket arbejder med at klæde frivilliggrupperne på til at fortsætte arbejdet på egen hånd. U-landsforeningen Svalerne støtter ”Net to Rights" via økonomiske midler fra CISU - Civilsamfund i Udvikling.
 


 

tirsdag den 13. februar 2018

Net to Rights i Bangladesh - et netværk med fokus på forebyggelse af vold mod kvinder i hjemmet

Af Lis Rasmussen Kazal

Kan loven til forebyggelse af vold mod kvinder i hjemmet nedbringe volden og ændre holdningen om, at denne vold er et familieanliggende?

Det var spørgsmålet, som skulle diskuteres i en debatkonkurrence på skolen i Gohail School and College den 8. februar. Da jeg kommer til skolen er stemningen forventningsfuld. I klasserummet er der fyldt med elever fra de største klasser. Hvem af deres 8 klassekammerater bliver vinderen af konkurrencen? 
Emnet for debatten: Vil loven om forebyggelse af vold mod kvinder i hjemmet nedbringe volden? Fire af eleverne argumenterer for at loven har betydning, mens fire andre argumenterer imod. De otte debattører kommer med gode velargumenterede oplæg og kommenterer også modpartens indlæg. Afslutningsvis får hver gruppe 10 minutter til at kommentere modpartens indlæg. Efter et pointsystem kårer dommerne den vindende gruppe.
Inden debatkonkurrencen har der været undervisning og diskussion på skolen med oplæg om vold mod kvinder i hjemmet og loven om forebyggelse af vold.
Debatdeltagerne er velformulerede og entusiastiske i deres forsøg på at overbevise modparten. Landets politikere kunne lære meget af den tone, debatten foregår i. Der er stor entusiasme i rummet. Skolekammeraterne følger interesserede med og flere elever står uden for klasserummet og følger med udefra.
Der er små plaketter til alle de deltagende og en stor plakette til det vindende hold. Som gæst skal jeg overrække plaketterne sammen med rektor. Som en anden star, bliver jeg bedt om at skrive min autograf på deltagernes plaketter. En elev bliver så entusiastisk, at han tager min notesbog med hjem som souvenir.
Debatkonkurrencen er en del af fortalervirksomheden udført af netværket Net to Rights (som er et samarbejde på tværs af U-landsforeningen Svalernes partnere i Bangladesh, økonomisk støttet af CISU - Civilsamfund i Udvikling, red.) gennem frivilliggrupper (Grassroot Changer Groups) i landsbyen. Netværket har tidligere haft et program på skoler for at oplyse eleverne om effekten af vold i hjemmet, men har opdaget at eleverne engagerer sig mere i emnet, når der skal være debatkonkurrence – en meget populær konkurrenceform i Bangladesh.