tirsdag den 13. februar 2018

Net to Rights i Bangladesh - et netværk med fokus på forebyggelse af vold mod kvinder i hjemmet

Af Lis Rasmussen Kazal

Kan loven til forebyggelse af vold mod kvinder i hjemmet nedbringe volden og ændre holdningen om, at denne vold er et familieanliggende?

Det var spørgsmålet, som skulle diskuteres i en debatkonkurrence på skolen i Gohail School and College den 8. februar. Da jeg kommer til skolen er stemningen forventningsfuld. I klasserummet er der fyldt med elever fra de største klasser. Hvem af deres 8 klassekammerater bliver vinderen af konkurrencen? 
Emnet for debatten: Vil loven om forebyggelse af vold mod kvinder i hjemmet nedbringe volden? Fire af eleverne argumenterer for at loven har betydning, mens fire andre argumenterer imod. De otte debattører kommer med gode velargumenterede oplæg og kommenterer også modpartens indlæg. Afslutningsvis får hver gruppe 10 minutter til at kommentere modpartens indlæg. Efter et pointsystem kårer dommerne den vindende gruppe.
Inden debatkonkurrencen har der været undervisning og diskussion på skolen med oplæg om vold mod kvinder i hjemmet og loven om forebyggelse af vold.
Debatdeltagerne er velformulerede og entusiastiske i deres forsøg på at overbevise modparten. Landets politikere kunne lære meget af den tone, debatten foregår i. Der er stor entusiasme i rummet. Skolekammeraterne følger interesserede med og flere elever står uden for klasserummet og følger med udefra.
Der er små plaketter til alle de deltagende og en stor plakette til det vindende hold. Som gæst skal jeg overrække plaketterne sammen med rektor. Som en anden star, bliver jeg bedt om at skrive min autograf på deltagernes plaketter. En elev bliver så entusiastisk, at han tager min notesbog med hjem som souvenir.
Debatkonkurrencen er en del af fortalervirksomheden udført af netværket Net to Rights (som er et samarbejde på tværs af U-landsforeningen Svalernes partnere i Bangladesh, økonomisk støttet af CISU - Civilsamfund i Udvikling, red.) gennem frivilliggrupper (Grassroot Changer Groups) i landsbyen. Netværket har tidligere haft et program på skoler for at oplyse eleverne om effekten af vold i hjemmet, men har opdaget at eleverne engagerer sig mere i emnet, når der skal være debatkonkurrence – en meget populær konkurrenceform i Bangladesh.
 
 


 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar