torsdag den 25. januar 2018

På besøg hos Net to Rights i Bangladesh

Netværket Net to Rights i Bangladesh

Af Lis Rasmussen Kazal

Der er kuldebølge over Bangladesh; et par nætter tidligere har der været kulderekord i en af de nordligste byer med kun 2,5 grader. I Thanapara, hvor vi befinder os, er der 6 grader. Det er vel ikke noget, der kan imponere en dansker, men hvis man bor udendørs eller i en lerhytte, så er det ingen spøg. Selv i murstensbygninger uden opvarmning er det bare med at finde vattæppet frem om aftenen.

Net to Rights, støttet af U-landsforeningen Svalerne via økonomiske midler fra CISU, er parat til at holde workshop, hvor de første måneder af deres nuværende aktiviteter skal monitoreres. Alle deltagere har flere lag tøj, overtøj, halstørklæde og huer på, men stemningen er varm.

Net to Rights har eksisteret siden 2005 og arbejder med kvinders rettigheder. Senest har de arbejdet fra 2012 til 2015 med fortalervirksomhed vedrørende vold mod kvinder i hjemmet. De fem partnerorganisationer i netværket har oprettet en frivilligorganisation (Grass Root Changer Group) i hver af de to unioner, hvor de arbejder, i alt 10.

Deres nuværende aktivitet har til formål at styrke de 10 GRCs så de kan arbejde videre på egen hånd. Grupperne har fået kurser i lovgivningen omkring vold mod kvinder i hjemmet. De støtter kvinder, der har været udsat for vold på forskellig vis, i første omgang henvender de sig til familien og prøver at løse problemet der. Er det ikke muligt hjælper de kvinderne med at henvende sig til de instanser, regeringen har oprettet til formålet, de arranger også lokal mægling. Medlemsorganisationer har også skabt kontakt mellem de lokale myndigheder og GRC, så det er lettere for GRC at få dem i tale. Der er også medlemmer af lokalregeringerne i GRC. Derudover afholder GRC møder i landsbyerne, hvor de fortæller om lovgivningen og kvindernes rettigheder. Disse møder er velbesøgte og diskussionslysten er stor. Gruppernes aktiviteter har fået kvinderne til selv at henvende sig til GRC, når de har været udsat for vold, hvor de tidligere syntes det var for skamfuldt at tale med andre om den slags. GRC arbejder også mod børneægteskaber, som de anser for at være en væsentlig årsag til vold mod kvinder i hjemmet. Børneægteskaber sker jævnligt, selv om det er forbudt. GRC inddrager også teenagere, i år vil de afholde debatkonkurrencer i skolernes ældste klasser om børneægteskaber og vold i hjemmet. Debatkonkurrencer er populære og får de unge til at sætte sig grundigt ind i emnet.

På workshoppen blev aktiviteterne indtil nu gennemgået og svagheder, styrker, successer og udfordringer gennemdiskuteret og der kom forslag til forbedringer. Det var en produktiv og livlig workshop – trods det kolde vejr. 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar